Άτομα, με αναπηρίες ορισμένων κατηγοριών, που έχουν στην ιδιοκτησία όχημα, δικαιούνται απαλλαγή από την ετήσια πληρωμή τελών κυκλοφορίας για το όχημα τους.

Το δικαίωμα της απαλλαγής το έχουν και κατά την ταξινόμηση καινούργιου αυτοκινήτου όπως και στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου έως την ενηλικίωση του.

Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας αφορά:

Α) οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κ.εκ. και για τις παρακάτω παθήσεις:

1. Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών

2. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%

3. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δυο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δυο άνω άκρων , με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο το 67 % από το οποίο το 40% τουλάχιστο από το ένα κάτω άκρο

4. Ολική και από τους δυο οφθαλμού τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 100%

5. Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%

6. Αυτισμός, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας

7. Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία)

8. Δρεπανοκυτταρική αναιμία ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

9. Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού Β. Οχήματα

Β. Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και 2650 κ.εκ. και 3650 κ.εκ.:

Πλήρης παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω κατ΄εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2650 κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας 100% μέχρι 3650 κ.εκ.

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει και υποβάλει αίτημα απαλλαγής τελών κυκλοφορίας συνοδευόμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Γνωμάτευση της πάθησης από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) ή Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος,
  • Συμπληρωματική ιατρική βεβαίωση ( δύναται να αναγράφεται και στο κύριο σώμα της γνωμάτευσης) αναφορικά με την υπαγωγή ή μη των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με βάση τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Δ18Α 5038263/23.10.2013 (ΦΕΚ 2710Β΄/24-10-2013) για την αντιστοίχιση της πάθησης του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).
  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Αφού υποβληθεί το αίτημα ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Φορολογικής αρχής εκδίδει απόφαση απαλλαγής που αφορά τα επόμενα έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα οχήματα τα οποία δικαιούνται απαλλαγής και για το πρώτο έτος ταξινόμησης.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο , λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα (έως 31-12) τα τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο όχημα για το επόμενο έτος από εκείνο του θανάτου του κληρονομουμένου.

Επίσης απαλλαγή δικαιούνται για οχήματα έως 1.650 κ.εκ.

  1. Αξιωματικοί ή οπλίτες ανάπηροι πολέμου.
  2. Ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί και άνδρες των Σωμάτων ασφαλείας, αξιωματικοί και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος, άνδρες της Αγροφυλακής καθώς και υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλμένους στη δίωξη του
  3. Πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι κατά το από 21/4/67 έως 23/7/74 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσεως τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.
  4. Ανάπηροι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.
  5. Ανάπηροι αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού.

 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *