Δίπλωμα Αμεα

 1. Πως βγάζω δίπλωμα για διασκευασμένο όχημα

  Η διαδικασία έκδοσης διπλώματος για άτομα με αναπηρίες δεν είναι διαφορετική.

  Όπως όλοι, έτσι και το άτομο με αναπηρία πρέπει, έπειτα από ιατρική εξέταση να κριθεί ικανό και να καθοριστούν οι διασκευές ή οι μηχανισμοί που θα χρειαστεί για να οδηγεί με ασφάλεια.

  Η ιατρική εξέταση διενεργείται από:

  • γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) ή
  • από ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

  Οι υποψήφιοι οδηγοί, προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά άδεια οδήγησης και απαιτεί ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από γιατρό ειδικότητας παθολόγου και οφθαλμίατρου, προσκομίζοντας:

  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (όμοιες με αυτές που θα χρησιμοποιηθούν στο δίπλωμα).
  • Το βιβλιάριο ασθενείας.
  • Την ταυτότητα.
  • Οποιαδήποτε ιατρική βεβαίωση, εξετάσεις, γνωματεύσεις, μπορούν να βοηθήσουν τον ιατρό.

  Ο κάθε ιατρός πρέπει να εκδώσει ιατρική βεβαίωση για την ικανότητα, τον τρόπο οδήγησης, τις διασκευές και τους περιορισμούς, ανάλογα με την αναπηρία του υποψηφίου.

  Ο παθολόγος μπορεί να χρειαστεί (είναι το πιο πιθανό) να σας παραπέμψει σε ιατρό άλλης ειδικότητας ανάλογα με την αναπηρία, ο οποίος θα γνωματεύσει για τα παραπάνω.

 2. ΗΝΙΟΧΟΣ – Τμήμα αξιολόγησης οδήγησης

  Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί, αντί για ιατρούς της περιοχής κατοικίας του, να επισκεφθεί το κέντρο  ΗΝΙΟΧΟΣ .

  Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Αξιολόγησης Οδήγησης (ΗΝΙΟΧΟΣ) ορίζονται ως εξής:

  α. Η εκτίμηση δεξιοτήτων οδήγησης υποψηφίων οδηγών, που παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα ή ακρωτηριασμό άκρου – άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα, με τη χρήση ειδικών διασκευών.

  β. Η υπόδειξη και η καταγραφή των απαιτούμενων κωδικοποιημένων διασκευών (προσαρμογών) και βοηθημάτων οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών οδηγών.

  Ο ΗΝΙΟΧΟΣ βρίσκεται στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης επί της Σπύρου Θεολόγου 1 & Λ. Φυλής 8η στάση, 13122 Ίλιον, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2132015109 – 2132015110

 3. Κωδικοί περιορισμών

  Ο ιατρός ή το κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ ορίζει, ανάλογα με την αναπηρία, τους περιορισμούς και τους μηχανισμούς, που θα σας επιτρέπουν να αποκτήσετε δίπλωμα και να οδηγείτε με ασφάλεια.

  Αυτό γίνεται με τον καθορισμό κωδικών και υποκωδικών ως παρατήρηση επάνω στις ιατρικές βεβαιώσεις ή το πόρισμα του κέντρου ΗΝΙΟΧΟΥ.

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατηγοριοποιήσει όλους αυτούς τους κωδικούς και ο ιατρός θα πρέπει να διαλέξει από μία βάση δεδομένων τον κωδικό που θα μπει στο δίπλωμά σας.

  Οι κωδικοί αυτοί διακρίνονται σε αυτούς που αφορούν:

  • στην/στον οδηγό (ιατρικοί λόγοι),
  • σε προσαρμογές του οχήματος,
  • σε οδήγηση με περιορισμούς, είτε λόγω των προηγούμενων, είτε για άλλους λόγους και
  • σε διοικητικής φύσεως θέματα.

  Κωδικοί μπαίνουν στα διπλώματα ακόμη και για πολύ απλές περιπτώσεις όπως ο κωδικός 01.06 – οδήγηση με γυαλιά ή φακούς επαφής.

  Τους κωδικούς αυτούς μπορούμε να ζητήσουμε να αλλαχθούν ή καταργηθούν με νέα ιατρική εξέταση π.χ. μετά από μία επέμβαση laser στα μάτια ή γιατί κατασκευάστηκε ένας μηχανισμός που λειτουργεί διαφορετικά.

  Όλοι οι κωδικοί που ισχύουν σήμερα

 4. Έκδοση Δ.Ε.Ε.

  Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της ιατρικής εξέτασης και χορηγηθούν οι ιατρικές βεβαιώσεις ή το πόρισμα του κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ με τους κωδικούς, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει μία σχολή οδηγών και συμπληρώνοντας μερικά έντυπα ακόμη (αίτηση και υπεύθυνη δήλωση), ολοκληρώνεται η διαδικασία σύνταξης φακέλου υποψήφιου οδηγού και κατατίθεται στην υπηρεσία μεταφορών της περιοχής κατοικίας του ενδιαφερόμενου, η οποία εκδίδει το ΔΕΕ (Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης) με τους αντίστοιχους κωδικούς, που δίνει το δικαίωμα για την εκπαίδευση του υποψήφιου οδηγού.

 5. Επιλογή σχολής οδηγών

  Η διαδικασία της επιλογής της σχολής οδηγών είναι σημαντική για την αποφυγή ταλαιπωρίας και την εξοικονόμηση πόρων.

  Η σχολή οδηγών που θα επιλέξετε θα πρέπει να διαθέτει όχημα στις περισσότερες περιπτώσεις αυτόματο, αλλά και τις διασκευές που έχουν οριστεί από τις ιατρικές εξετάσεις.

  Δείτε το όχημα που θα εκπαιδευτείτε, δοκιμάστε την είσοδο και την έξοδο από αυτό, καθίστε στο κάθισμα του οδηγού και δοκιμάστε τις διάφορες διασκευές.

  Εναλλακτικά αν δεν υπάρχει διασκευασμένο όχημα σχολής οδηγών που να σας καλύπτει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας διασκευασμένο όχημα για την εκπαίδευση και εξέταση με τις εξής προϋποθέσεις:

  • να έχουν τοποθετηθεί οι αντίστοιχες διασκευές,
  • να έχουν τοποθετηθεί δεύτερα πεντάλ για τον εκπαιδευτή,
  • να έχει περάσει ΚΤΕΟ για τον χαρακτηρισμό ως εκπαιδευτικό και
  • να γίνει πρόσθετη πράξη στην ασφάλεια ως εκπαιδευτικό όχημα.

 6. Θεωρητική εκπαίδευση

  Η θεωρητική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα και οποιοσδήποτε υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης 20 ωρών σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

  Η θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιου οδηγού, στοχεύει να διαμορφώσει κουλτούρα για την οδική ασφάλεια,  αντίληψη και να διεγείρει το μυαλό για την ανακάλυψη της γνώσης και την ασφαλή συμμετοχή στην οδική κυκλοφορία.

   

 7. Θεωρητικές εξετάσεις

  Οι θεωρητικές εξετάσεις διενεργούνται από τις υπηρεσίες μεταφορών και μπορούμε να συμμετέχουμε αφού έχουμε ολοκληρώσει τα θεωρητικά μαθήματα και έχουμε προγραμματίσει τις εξετάσεις.

  Στις θεωρητικές εξετάσεις θα εξεταστείτε σε 30 τυχαίες ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο αυτοκινήτου.

  Μπορείτε να εξασκηθείτε δωρεάν στο www.drivetest.gr ή να κατεβάσετε δωρεάν το application από το google play.

 8. Πρακτική εκπαίδευση

  Η πρακτική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας και δεν διαφέρει από τους υπόλοιπους υποψήφιους. Ανάλογα με την περίπτωση ίσως θα χρειαστεί να εκπαιδευτείτε σε επιπλέον δεξιότητες.

  Η πρακτική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική με ελάχιστο αριθμό πρακτικών μαθημάτων τα 25.

  Ζητήστε από τον εκπαιδευτή σας:

  • να εκπαιδευτείτε στον χειρισμό των διασκευών. Αν δεν σας είναι εύκολο, ρωτήστε εαν υπάρχουν άλλες διασκευές που μπορείτε να χειριστείτε ευκολότερα
  • να εκπαιδευτείτε στην είσοδο και την έξοδο από το όχημα (αν χρειάζεται)
  • να εκπαιδευτείτε σε όλες τις καταστάσεις που πιθανόν θα συναντήσετε
  • να πληροφορηθείτε για συσκευές προειδοποίησης που μπορούν να προστεθούν στο όχημα, όπως αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερες οπισθοπορείας, λαβές για είσοδο κι έξοδο από το όχημα, πλάκες στήριξης κλπ.

 9. Πρακτικές εξετάσεις

  Οι πρακτικές εξετάσεις ατόμων με αναπηρίες διενεργούνται με εκπαιδευτικό ή με όχημα του υποψήφιου που έχει χαρακτηριστεί εκπαιδευτικό από επιτροπή εξεταστών ομάδας Α, που ορίζεται από την υπηρεσία μεταφορών και δεν διαφέρει σε τίποτα από τους άλλους υποψήφιους.

  Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται σε κανονικές συνθήκες οδήγησης και εξετάζεται η ικανότητα του υποψήφιου στον χειρισμό του οχήματος, στη συμπεριφορά και την ομαλή συμμετοχή στην κυκλοφορία.

 • Απόκτηση διπλώματος με διασκευασμένο όχημα
 • 800 €
 • Θεωρητικά μαθήματα
 • 25 πρακτικά μαθήματα
 • 1 παράσταση εξετάσεων
 • επανεξέταση 50 €
 • Λεπτομέρειες

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *