Μοχλοί ελέγχου τιμονιού

116,39€

Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου και τον τύπο της διασκευής η τιμή μπορεί να διαφοροποιηθεί. Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε την άδεια κυκλοφορίας για ολοκληρωμένη ενημέρωση. Η μελέτη για το είδος της διασκευής και την κοστολόγηση αγοράς, τοποθέτησης και επιθεώρησης από το ΚΤΕΟ είναι δωρεάν.

Οι περιστρεφόμενοι μοχλοί για το τιμόνι έχουν σχεδιαστεί για μειωμένες λειτουργίες χειρός και μπορούν να τοποθετηθούν είτε στη δεξιά πλευρά είτε στην αριστερή πλευρά του τιμονιού.

 FV197 ΔΙΧΑΛΟ ΣΤΟ ΤΙΜΌΝΙ : Χρησιμοποιείται όταν η κινητικότητα των αρθρώσεων του καρπού είναι καλή, αλλά υπάρχει πλήρης έλλειψη κινητικότητας στα δάκτυλα.

PV197 ΠΌΜΟΛΟ ΣΤΟ ΤΙΜΌΝΙ : Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μόνο μερική έλλειψη κινητικότητας στον καρπό και στα δάκτυλα.

TV197 ΤΡΙΠΟΔΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ : Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει πλήρης έλλειψη κινητικότητας τόσο στον καρπό όσο και στα δάκτυλα.

Όλοι οι μοχλοί της Kivi μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από το τιμόνι.

Η τοποθέτηση της διασκευής εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος και οι ώρες τοποθέτησης είναι περίπου 1 ώρα με κόστος 30 € ανά ώρα.

Πιστοποίηση CE – Εγγύηση 5 ετών