Πρόσβαση στο όχημα

Χειροκίνητη πλάκα ανασήκωσης RΜ205

Η χειροκίνητη πλάκα ανασήκωσης έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο από το αυτοκίνητο, τόσο από την πλευρά του οδηγού όσο και από την πλευρά του συνοδηγού, σε αυτοκίνητα 2 και 4 θυρών.

180 €

Ηλεκτρική πλάκα ανασήκωσης RE205

Η ηλεκτρική πλάκα ανασήκωσης έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την είσοδο και έξοδο στο αυτοκινήτου. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για αυτοκίνητα όπως τα Minivan, όπου το κάθισμα του οχήματος είναι υψηλότερο από το συνηθισμένο.

1220 €

Ανυψωτήρας ατόμων K-PL100

Ο K-PL100 είναι ένας ανυψωτήρας για τη μεταφορά ατόμων από το αναπηρικό αμαξίδιο στο κάθισµα του αυτοκινήτου και το αντίστροφο τόσο στην θέση του οδηγού όσο και του συνοδηγού.

1580 €

Ανυψωτήρας ατόμων “COMBI” K-PPL100

Ο K-PPL100 είναι ένας ανυψωτήρας για τη μεταφορά ατόμων σε αυτοκίνητα. Είναι κατάλληλος για υπερυψωμένα οχήματα, όπως τα minivan, τα SUV και τα επαγγελματικά οχήματα.

1760 €