Μοχλοί ελέγχου τιμονιού

  • Μοχλοί ελέγχου τιμονιού

117,00 €

Ευρωπαϊκός κωδικός διασκευής: 40.11

Οι μοχλοί ελέγχου τιμονιού είναι περιστρεφόμενοι μοχλοί που τοποθετούνται στο τιμόνι για τον χειρισμό του όταν υπάρχουν μειωμένες λειτουργίες στα χέρια.

Ευρωπαϊκός κωδικός διασκευής: 40.11 – ∆ιάταξη υποβοήθησης στο τιµόνι

Οι μοχλοί ελέγχου τιμονιού είναι περιστρεφόμενοι μοχλοί που τοποθετούνται στο τιμόνι για τον χειρισμό του όταν υπάρχουν μειωμένες λειτουργίες στα χέρια.

Οι μοχλοί ελέγχου τιμονιού μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε στο τιμόνι και προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.

ΔΙΧΑΛΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ FV197 : 

Χρησιμοποιείται όταν η κινητικότητα των αρθρώσεων του καρπού είναι λειτουργική, αλλά υπάρχει πλήρης έλλειψη κινητικότητας στα δάκτυλα.

ΠΟΜΟΛΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ PV197: Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μόνο μερική έλλειψη λειτουργικότητας στον καρπό και στα δάκτυλα.

ΤΡΙΠΟΔΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ TV197 : Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει πλήρης έλλειψη λειτουργικότητας τόσο στον καρπό όσο και στα δάκτυλα.

Όλοι οι μοχλοί της αφαιρούνται εύκολα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε την άδεια κυκλοφορίας για ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Για Online αγορά επισκεφθείτε την σελίδα του προϊόντος, στο driveshop.gr.

Ο χρόνος τοποθέτησης του μηχανισμού εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος και υπολογίζετε από 0,5 έως 1 ώρες με χρονοχρέωση 30 € ανά ώρα πλέον ΦΠΑ.

Η τοποθέτηση πραγματοποιείτε σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και χορηγείτε βεβαίωση ορθής τοποθέτησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου και τον συνδυασμό μηχανισμών κατά την εγκατάσταση η τιμή μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Το προϊόν διαθέτει σήμανση CE, και εγγύηση 3 ετών από την έκδοση του τιμολογίου.

Για Online αγορά επισκεφθείτε την σελίδα του προϊόντος, στο driveshop.gr.